..
Please note items in Thailand will show in Thai and English Language.
Confidia AG Switzerland

Confidia AG Switzerland

10/10/2020
Club Barter to merge with Confidia AG in Europe
admin admin

Club Barter to merge with Confidia AG in Europe

 

Club Barter has been working hard to provide better solutions to our thousands of members. 

In 2020 Club Barter successfully received a Federal Money Transmitter (MSB) Licence in the USA. 

In 2019 Club Barter entered into talks with a Financial Services company offering online payments and Asset Management in Switzerland. We are now happy to announce that Club Barter is now merging with Confidia AG in Switzerland in order to offer banking and payments solutions to our global members. 

This will provide international cash payment solutions to our members, similar to that of PayPal. 

Club Barter is now in the process of migrating member accounts over to the Confidia Banking software platform. After the migration, new native mobile apps will be released for iPhone and Android users. In the meantime all websites and current mobile apps will continue to operate normally. 

Confidia AG is a Regulated FinTech (FInancial Technology / Payment Service Provider) in Switzerland / Europe and has begun the application process for an international banking licence. Thus, Club Barter will be owned and operated by a bank offering cash and barter solutions globally, allowing members to accept payments locally in Europe, UK, USA, Australia, and Thailand. As it quickly expands, additional countries will be added to the local payments offering. 


 

Confidia AG operates under the regulatory supervision of ARIF Genf (Member No.: 3188), a self-regulating body approved by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) for the supervision of the financial intermediaries referred to in article 2 para. 3 of the Swiss Federal Law on combating money laundering and terrorism financing in the financial sector (AMLA). ARIF is also recognized by FINMA as a professional organization for laying down rules of conduct relating to the practice of the profession of independent asset manager within the meaning of the Swiss Federal Act on collective investment schemes.

 

Thai Translation:

 

คลับบาร์เทอร์จะรวมกับคอนฟิเดียร์ เอจี ในยุโรป 

คลับบาร์เทอร์ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อมอบทางเลือกที่ดีกว่าให้กับสมาชิกหลายพันคน 

ในปี 2020 คลับบาร์เทอร์ได้รับใบอนุญาต Federal Money Transmitter (MSB) ในสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2019 คลับบาร์เทอร์ได้เจรจากับ บริษัทบริการทางการเงินที่ให้บริการการชำระเงินออนไลน์และการจัดการสินทรัพย์ในสวิตเซอร์แลนด์ ตอนนี้เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าคลับบาร์เทอร์กำลังรวบรวมกิจการกับคอนฟิเดียร์ เอจี ในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนำเสนอทางเลือกด้านการธนาคารและการชำระเงินให้กับสมาชิกทั่วโลกของเรา 

สิ่งนี้จะมอบทางเลือกการชำระเงินสดระหว่างประเทศให้กับสมาชิกของเราซึ่งคล้ายกับของ PayPal 

คลับบาร์เทอร์กำลังอยู่ในขั้นตอนการย้ายบัญชีสมาชิกไปยังแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คอนฟิเดียร์แบงค์กิ้ง หลังจากการย้ายข้อมูลแอพมือถือในรูปแบบใหม่จะเปิดตัวสำหรับผู้ใช้ iPhone และ Android ในระหว่างนี้เว็บไซต์และแอพมือถือปัจจุบันทั้งหมดจะยังคงทำงานได้ตามปกติ 

คอนฟิเดียร์ เอจี เป็นบริษัทที่ได้รับการควบคุมดูแลและให้บริการด้านการรับชำระเงินค่าบริการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในทวีปยุโรป ซึ่งบริษัทได้เริ่มแล้วในกระบวนการการสมัครขอใบอนุญาตการธนาคาร ดังนั้นธนาคารจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของคลับบาร์เทอร์ซึ่งจะให้บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่หลากหลาย ทุกประเภท ที่ซึ่งสมาชิกสามารถรับชำระเงินในท้องถิ่นในทวีปยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และในประเทศไทย เพราะว่าบริษัทมีการขยายตัวที่ไวมากจึงยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังจะถูกเพิ่มเข้ามา
 

คอนฟิเดียร์ เอจี ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ ARIF Genf (หมายเลขสมาชิก: 3188) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลตนเองที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของสวิสต์ (FINMA) สำหรับการกำกับดูแลของตัวกลางทางการเงินที่อ้างถึงในบทความ 2 ย่อหน้า 3 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางสวิสต์ ว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้ายในภาคการเงิน (AMLA) ARIF ยังได้รับการยอมรับจาก FINMA ว่าเป็นองค์กรมืออาชีพในการวางกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของผู้จัดการสินทรัพย์อิสระตามความหมายของพระราชบัญญัติรัฐบาลกลางสวิสต์ว่าด้วยแผนการลงทุนร่วม


  • VIA
  • admin
  • TAGSLEAVE A COMMENT

..
..

Facebook Conversations

FOLLOW US

Please note items in Thailand will show in Thai and English Language.