..
Please note items in Thailand will show in Thai and English Language.
Member Agreement Thailand

Member Agreement Thailand

06/12/2017
ข้อตกลง และเงื่อนไขของสมาชิกคลับบาร์เทอร์ (Member Agreement Thai)
admin admin

ข้อตกลง และเงื่อนไขของสมาชิกคลับบาร์เทอร์

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของ บริษัท คลับบาร์เทอร์ จำกัด โดยได้รับการจดทะเบียนสำนักงานที่ เค็มพ์เฮาส์ 160 ถนนซิตี้โร๊ด เกรเทอร์ ลอนดอน อีซี1วี 2เอ็นเอ็กซ์ สหราชอาณาจักร ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวและการสมัครสมาชิกของคุณเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ ข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ (รวมถึงใบสมัครสมาชิกและนโยบายความเป็นส่วนตัว) ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวจะเรียกรวมกันในชื่อ "ข้อตกลงสมาชิก" (ดูข้อ 1.1 ด้านล่าง)

โปรดอ่านข้อตกลงสมาชิกของคุณอย่างละเอียด ด้วยการใช้บริการของคลับบาร์เทอร์ (ที่กำหนดไว้ในส่วน 1.2 ด้านล่าง)  หรือการเข้าถึง หรือการใช้เว็บไซต์ของเรารวมถึงโดเมนหลัก และโดเมนย่อย ของ www.clubbarter.com (เว็บไซต์ของเรา) คุณยอมรับข้อตกลงของสมาชิกนี้และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ในการใช้บริการ ClubBarter หรือการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ถูกควบคุมโดยฉบับปัจจุบันของข้อตกลงสมาชิกที่มีผลในวันที่ใช้

ข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560 สำหรับสมาชิกปัจจุบันและเมื่อได้รับการยอมรับจากสมาชิกใหม่แล้ว

1. คำจำกัดความ

1.1 "ข้อตกลงสำหรับสมาชิก" หมายถึงข้อตกลงการเป็นสมาชิกของ ClubBarter นี้พร้อมกับแอพพลิเคชั่น การเป็นสมาชิกข้อตกลง และเงื่อนไขของ Marketplace รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว สามารถดูได้จากเว็บไซต์ ClubBarter และซึ่งรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิง ทั้งหมด:

  • ข้อกำหนดในการให้บริการของ Marketplace อธิบายถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ClubBarter Marketplace ซึ่งเป็นฟอรั่มที่สมาชิกสามารถ ซื้อ-ขาย สินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้เงินสด แต่ไม่ จำกัด เพียงชุมชนการค้าสมาชิกของเราโบรกเกอร์ของเรา ระบบการชำระเงินบริการของเราเว็บไซต์และหน้าโซเชียลมีเดียของเรา (รวมถึง "Marketplace") นโยบายค่าธรรมเนียมของเรามีขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการของ Marketplace (ดูส่วนที่ 3 ด้านล่าง) หนึ่งในวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการของ Marketplace คือการเปิดใช้งานและอำนวยความสะดวกในธุรกรรมที่เป็นธรรมระหว่างสมาชิก ClubBarter Marketplace ("สมาชิก") และผู้มีอำนาจอื่น ๆ โดยการส่งเสริมระบบการดำเนินธุรกิจที่ดี กฎของตลาดระบุถึงวิธีการที่ ClubBarter ให้บริการแก่คุณและวิธีที่คุณต้องทำธุรกรรมและธุรกิจอื่น ๆ กับสมาชิกหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมใน Marketplace

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราระบุถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นส่วนตัวของสมาชิกของเราและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รวบรวมหรือส่งโดยสมาชิก

1.2 "บริการ" หมายถึงบริการของ ClubBarter ในการให้ Marketplace สำหรับธุรกรรมทางธุรกิจแบบไร้เงินสดและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและผู้ดูแลระบบของสำนักหักบัญชีในตลาดกลางรวมถึงบริการใด ๆ ที่มุ่งต่อหรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกหรือจัดให้ ผ่านทาง Marketplace, เว็บไซต์ของเรา, หน้าโซเชียลมีเดียของเราและโดยแฟรนไชส์และโบรกเกอร์ของเรา ("โบรกเกอร์") ClubBarter สามารถดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวของเราและทำสัญญากับบุคคลอื่นเพื่อให้การจัดเก็บบันทึกข้อมูลการประมวลผลการจัดการหรือการชำระเงินหรือบริการอื่น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน

1.3 "สมาชิก" หรือ "คุณ" หมายถึง: (ก) นิติบุคคล (ไม่ว่าจะเป็น บริษัท, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว) หรือบุคคลที่ได้รับอนุมัติที่ลงนามในใบสมัครสมาชิก (ข) ในกรณีของข้อตกลง ออนไลน์ซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการอนุมัติที่เข้าถึงและยอมรับข้อตกลงสมาชิก (ค) บุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน Barter สมาชิกต้องการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการกับสมาชิกรายอื่น ๆ ของ Marketplace ยอมรับ "ClubBarter digital currency" เป็นการชำระเงินและสมัครสมาชิกบริการของ ClubBarter

1.4 "สกุลเงินดิจิทัล ClubBarter" หมายถึง: (ก) สกุลเงินดิจิทัลที่ผู้ใช้เลือกไว้เมื่อลงชื่อสมัครใช้ "ClubBarter"

1.5 "การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ClubBarter" หมายถึง: การแปลงระหว่างสกุลเงินดิจิทัล ClubBarter ที่ใช้ในการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกที่มีสกุลเงินดิจิทัล ClubBarter ขึ้นอยู่กับค่าที่แตกต่างกันเช่น USD และ THB ClubBarter จะใช้อัตราที่อ้างอิงจาก ExchangeRateAPI.com เพื่อการแปลงระหว่างสกุลเงินดิจิทัล ClubBarter

1.6 Marketplace หมายถึงการประมูลออนไลน์และ / หรือความสามารถทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อหรือขายสินค้า

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสมาชิก การใช้งาน Marketplace บริการของเรา หรือเข้าถึงเว็บไซด์ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นปัจจุบันที่สุด และข้อตกลงสมาชิกมีผลบังคับใช้ในวันที่เริ่มเข้าระบบ  คลับบาร์เทอร์มีสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสมาชิก (รวมถึงไม่ จำกัด เพียงเงื่อนไขข้อกำหนดหรือประกาศต่างๆ กฎ Marketplace และนโยบายความเป็นส่วนตัว) เมื่อใช้และเข้าถึง Marketplace บริการหรือเว็บไซต์ของเราคุณรับทราบและตกลงที่จะตรวจสอบเอกสารฉบับล่าสุดก่อนที่จะมีการใช้งานดังกล่าว ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลเมื่อโพสต์ต่อสาธารณะในเว็บไซต์ www.clubbarter.com การใช้งานและการเข้าถึงตลาดบริการหรือเว็บไซต์ของตลาดหลังการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสมาชิกจะหมายถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับข้อตกลงสมาชิกปัจจุบันในปัจจุบัน ข้อตกลงสมาชิกนี้ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เว้นแต่เป็นลายลักษณ์อักษร

ClubBarter ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลเนื้อหาและคำอธิบายบนเว็บไซต์และระงับ และ / หรือปฏิเสธการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ตามกำหนดเวลา หรือการบำรุงรักษาที่ไม่ได้ปรับแต่งการอัพเกรดการปรับปรุงหรือการแก้ไขหรือการขัดข้องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือความไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ลงวันที่ได้รับการเผยแพร่ ณ วันที่เท่านั้นและเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว เราอาจยุติหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อธิบายไว้ในหรือเสนอขายบนเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการบล็อกหรือหยุดการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของคุณเมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใด ๆ คุณยอมรับว่า ClubBarter และ บริษัท ในเครือโบรกเกอร์และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไขการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าว

3. ค่าธรรมเนียมและบริการ ClubBarter เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการของ ClubBarter ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการใช้บริการของเรามีอยู่ในนโยบายค่าธรรมเนียมของเราซึ่งเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงนโยบายค่าธรรมเนียมของเราจะมีผลหลังจากที่เราแจ้งให้คุณทราบอย่างน้อย 28 วันไม่ว่าจะเป็นหนังสือแจ้งทางอีเมล์ หรือโพสต์การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกยกมาเป็นเงินสดไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัล คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียม และภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Marketplace บริการของเรา หรือเว็บไซต์ด้วยวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน หากคุณไม่ชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ จาก ClubBarter นานกว่า 60 วันเราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราควรปิดบัญชีของคุณเครดิตการแลกเปลี่ยนจะหายไป

4. การเป็นตัวแทน และข้อผูกพันของสมาชิก

4.1 การรับรองของคุณ และการรับประกันว่า:

(ก) หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมข้อตกลงสำหรับการเป็นสมาชิกนี้ และเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพัน คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ  และคุณมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ซึ่งผูกมัดนิติบุคคลนั้น กับข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณได้รับจากแอพพลิเคชั่นในการเป็นสมาชิก   และเกี่ยวกับข้อตกลงสมาชิกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้องและถูกต้อง

(ค) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณให้ไว้ในแอพพลิเคชั่นในการสมัครสมาชิกคุณจะต้องแจ้งให้ คลับบาร์เทอร์   ทราบทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ง) คุณได้ให้ คลับบาร์เทอร์กำหนด วิธีสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายค่าธรรมเนียมของเรา และ

(จ) คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงสมาชิก และการใช้งาน Marketplace  และเว็บไซต์ของคุณ ข้อผูกมัดในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงกฎหมายความเป็นส่วนตัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายควบคุมการส่งออก กฎหมายภาษีข้อบังคับ และการจัดหาใบอนุญาตใบรับรองการอนุมัติการตรวจสอบและใบอนุญาตเมื่อจำเป็น

4.2 คุณเข้าใจ รับทราบ และยอมรับว่า:

(ก) สกุลเงินดิจิทัล ClubBarter (Barter Credits) ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมาย หลักทรัพย์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์โดย ClubBarter และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

(ข) การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ClubBarter โดยทั่วไป ถือเป็นการที่ต้องเสียภาษีตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลกลาง จังหวัด และท้องถิ่น คุณสามารถขอคำแนะนำด้านภาษีได้หากคุณต้องการ

(ค) เราขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับ หรือปฏิเสธการสมัครของคุณในฐานะที่เป็นสมาชิกของ Marketplace ด้วยเหตุผลใด ๆ ตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว การยอมรับของคุณในฐานะสมาชิกอาจขึ้นอยู่กับการอนุมัติของเรา

(ง) คุณให้สิทธิ์แก่เราในการหักบัญชีสกุลเงินดิจิทัล ClubBarter จากบัญชีของคุณสำหรับจำนวนการทำธุรกรรมในการซื้อใด ๆ เพื่อให้เครดิตสกุลเงินดิจิตอล ClubBarter กับบัญชีของคุณสำหรับจำนวนธุรกรรมการขายใด ๆ และ  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายค่าธรรมเนียมของเรา และ

(จ) การละเมิดข้อตกลงสมาชิก เราอาจระงับ หรือยกเลิกบริการของเราให้คุณ จำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของคุณ หรือสิทธิในการทำธุรกรรมใน Marketplace ห้ามไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือลบเนื้อหาที่โพสต์ และข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินขั้นตอนทางเทคนิค และทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้คุณปิดเว็บไซต์หากเราเห็นว่าคุณกำลังกระทำการผิดกฎหมาย สร้างปัญหา สร้างหนี้สินที่เป็นไปได้ หรือทำอย่างใดอย่างหนี่งซึ่ง ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด และเงื่อนไขใน Marketplace ของเรา และนอกจากนี้เราอาจปิดบัญชีของคุณ

4.3 ค่าสินไหมทดแทน การชดใช้ค่าเสียหาย และถือปฏิบัติกับเรา (รวมถึง บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือ กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับเหมาอิสระ และตัวแทน) ไม่เป็นอันตรายต่อการสูญเสียความรับผิดการดำเนินการความเสียหายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย บทลงโทษค่าปรับ และค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิก หรือบุคคลที่สามเรียกร้องความต้องการ หรือกระบวนการทางกฎหมาย (รวมถึงหน่วยงานของรัฐ) ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดจาก: (1) การกระทำการละเว้น หรือการกระทำของคุณ ในการละเมิดข้อตกลงสมาชิกนี้ หรือการละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม (2) ข้อพิพาท กับสมาชิกรายอื่น หรือกับบุคคลที่สาม (3) การดำเนินการใด ๆ ที่เราดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลาง จังหวัด และท้องถิ่น (4) รายการใด ๆ ใน Marketplace ที่คุณเป็นผู้ซื้อ หรือผู้ขาย (5) การหักบัญชีธนาคารแบบดิจิทัล ClubBarter ใด ๆ ในบัญชีของคุณโดยใช้รหัสผ่านสมาชิกบนเว็บไซต์ (6) การฝ่าฝืนคำรับรองและการรับประกันของคุณที่มีอยู่ในแอ็พพลิเคชันการเป็นสมาชิก หรือข้อตกลงสมาชิกนี้ (7) ข้อเสนอของคุณที่จะขาย หรือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ต้องห้ามผ่าน Marketplace; (8) ความประมาทเลินเล่อ และมีพฤติกรรมที่ผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการตลาด; (9) การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บไซต์; (10) ข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์ หรือระบุโดยคุณซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม และ (11) เฉพาะส่วน ClubBarter (ร่วมกับ บริษัท ในเครือ บริษัท กรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทน) การทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมกับนายหน้า หรือพนักงานของ ClubBarter เมื่อนายหน้าทำหน้าที่เป็นหลักในการทำธุรกรรม .

5. ความรับผิดชอบ และข้อ จำกัด ; การเปิดตัว ClubBarter

5.1 คุณรับทราบแล้วว่า ClubBarter เป็นเพียงผู้ดูแล บันทึกข้อมูล และเป็นผู้ดูแลระบบฟังก์ชันการหักบัญชีของ Marketplace และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลที่สามผ่านทาง Marketplace จะไม่ถือว่า ClubBarter มืส่วนรับผิดชอบกับเนื้อหาการดำเนินการ หรือการไม่ใช้งาน หรือรายการที่จดทะเบียนโดยสมาชิก โบรกเกอร์ หรือบุคคลที่สาม เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการค้าระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย

5.2 การปฏิเสธการรับประกัน และความรับผิดในการทำธุรกรรม

CLUBBARTER ไม่ใช่ผู้ค้ำประกันของธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการตลาด หรือบนเว็บไซต์ของ CLUBBARTER ไม่รับรองการรับประกัน หรือให้คำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเรืองต่อไปนี้:

(ก) คุณภาพ การจัดส่ง มูลค่า สภาพการใช้งาน ความถูกต้อง ความสามารถในการทำกำไร ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์เฉพาะเวลา หรือความถูกต้อง หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาหรือซื้อผ่าน หรือได้รับการโฆษณาในลักษณะอื่น ๆ หรือผ่านการตลาด โดยสมาชิก นายหน้า หรือบุคคลที่สาม

(ข) ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่จัดให้แก่คลับบาร์เทอร์ โดยสมาชิกผู้ขาย นายหน้า หรือบุคคลที่สาม และได้รับการแต่งตั้งจาก ClubBarter ในนามของสมาชิกที่ขายลูกจ้าง หรือบุคคลที่สาม

(ค) ความสามารถ ของสมาชิกในการขาย, นายหน้า หรือบุคคลที่สามในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ง) ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ หรือบริการภายในการตลาด หรือความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของสมาชิกรายใด หรือบุคคลที่สาม

(จ) ปริมาณธุรกิจที่สมาชิกรายใดจะนับจากการมีส่วนร่วมในการทำการตลาด หรือผ่านการใช้สกุลเงินดิจิตอลของ CLUBBARTER CURRENCY;

(ฉ) มูลค่าสกุลเงินดิจิตอลของ CLUBBARTER หรืออนาคต หรือการมีอยู่ของการตลาด

(ช) ความเหมาะสม ของสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับเพื่อครอบคลุม การทำธุรกรรมในการตลาด;

(ซ) สมาชิกจะพอใจกับการเลือกผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เสนอผ่านการตลาด ในเวลาใดก็ได้ หรือด้วยราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าว; หรือ

(ญ) ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน หรือความมีคุณสมบัติตามข้อเสนอข้อคิดเห็นข้อมูลความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่แสดงหรือกระจายผ่านตลาด

CLUBBARTER จะไม่รับรอง หรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยยะ และปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดตามความเหมาะสม คุณภาพ วันที่จัดส่งสินค้า ความสามารถในการทำกำไร ราคา หรือระยะเวลาของการทำธุรกรรมใด ๆ

5.3 การยอมความ ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาท กับสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคน หรือกับบุคคลที่สามอย่างน้อยหนึ่งคน (รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ) คุณจะยอมความให้ ClubBarter ( บริษัท ในเครือ บริษัท กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง นายหน้า ผู้รับเหมาอิสระ และตัวแทน) (รวมทั้งไม่จำกัด ค่าทนายความ และค่าใช้จ่าย) ที่เป็นที่รู้จัก ที่สงสัย และไม่สงสัย เปิดเผยและไม่เปิดเผยกับสิ่วที่เกิดขึ้นจากหรือ ในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว คุณยอมรับว่าหากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้การซื้อสิทธิ์เฉพาะของผู้ซื้อจะเป็นต่อผู้ขายไม่ใช่ กับเราหรือกับ บริษัท ในเครือ บริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท ผู้รับเหมาอิสระ ผู้รับเหมา / และตัวแทนอื่น ๆ ในการเข้าสู่เวอร์ชันนี้คุณขอยกเว้นการคุ้มครองใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรืออย่างอื่น)

5.4 กฏเกณฑ์ของหนี้สิน. ClubBarter (และ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ผู้รับเหมาอิสระ ผู้รับเหมา และตัวแทน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อมผลสืบเนื่อง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของเรา บริการของเรา การตลาด หรือข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้รวมถึงการสูญเสียรายได้ หรือความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน ความทุกข์ทางอารมณ์ หรือความเสียหายที่คล้ายกันแม้ว่า ClubBarter จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดความรับผิดชอบ และข้อ จำกัด ของส่วนนี้หากเราพบว่ามีความผิดไม่ว่าในกรณีใด ๆ ClubBarter (บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ผู้รับเหมาอิสระ และตัวแทน) จะไม่รับผิดชอบใด ๆ (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการดำเนินการไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิด หรืออื่น ๆ ) เกินจำนวนที่สมาชิกได้จ่ายให้กับ ClubBarter โดยเกี่ยวข้องกับการใช้ Marketplace ของสมาชิกเป็นเวลา 12 เดือนก่อนวันที่เหตุการณ์เกิดขึ้น หนี้สินเกิดขึ้น

6. เบ็ดเตล็ด

6.1 การสละสิทธิ ความล้มเหลว หรือความล่าช้าในการใช้สิทธิใด ๆ ของ ClubBarter จะไม่เป็นไปตามการสละสิทธิ และการใช้สิทธิบางส่วนจะไม่กีดกันการใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิใด ๆ ต่อไป การแก้ไขของ ClubBarter ในข้อตกลงสำหรับสมาชิกฉบับนี้มีผลสะสม และไม่ได้เป็นการยกเว้นการเยียวยาอื่นใดที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือในส่วนของความเป็นธรรมซึ่ง ClubBarter อาจได้รับสิทธิ

6.2 ข้อตกลงทั้งหมด / ความสามารถแยกกันได้ ข้อตกลงของสมาชิกนี้ถือเป็นข้อตกลง และความเข้าใจทั้งหมดของคู่สัญญาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของตน ความเข้าใจ และข้อตกลงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโดยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเฉพาะในเอกสารนี้ หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงนี้ที่สมาชิกพิจารณา ว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทุกประการ บทบัญญัติดังกล่าวจะบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเจตนาของคู่สัญญาในข้อนี้ หากข้อบังคับ หรือบทบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะได้รับความเสียหาย จากข้อตกลงสำหรับสมาชิกฉบับนี้ และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะบังคับใช้เช่นเดียวกับข้อความ หรือบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ถูกบรรจุอยู่ในข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้

6.3 ข้อพิพาทผูกพัน ข้อพิพาทข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทอื่นใดระหว่างคู่สัญญาที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับข้อตกลงของสมาชิกนี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องจะเป็น (ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ในที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน การเลือกตั้งใด ๆ ที่ไกล่เกลี่ยโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะผูกมัดกัน

6.4 ค่าทนายความ ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการ หรือเริ่มดำเนินการกับอีกฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับข้อตกลงสมาชิกฉบับนี้ (รวมถึงสิ่งที่แนบที่อ้างถึงในที่นี้) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ฝ่ายที่มีอยู่ในการดำเนินการดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการศาลพิจารณาคดีและ / หรือศาลอุทธรณ์ในการดำเนินการและการอุทธรณ์ การบรรเทาทุกข์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่อาจได้รับแก่คู่สัญญาที่มีอยู่ ผลรวมใด ๆ ที่อาจได้รับกับ ClubBarter ในการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ หรือโดยการตัดสินจะต้องชำระเป็นสกุลเงินท้องถิ่นไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัล

6.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล และสถานที่ ข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ และข้อเรียกร้อง หรือสาเหตุของการกระทำทั้งหมด (ไม่ว่าจะในสัญญาหรือละเมิด) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ของสมาชิก หรือการเจรจาต่อรองความถูกต้องการตีความ หรือการปฏิบัติงานของข้อตกลงสมาชิกนี้ "สาเหตุของการกระทำ") จะอยู่ภายใต้ และตีความเฉพาะตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายที่ขัดกันซึ่งจะกำหนด หรืออนุญาตให้มีการใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่น .   คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ขอเพิกถอนสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลเฉพาะตัวของศาล ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ของการโต้แย้งการฟ้องร้องการดำเนินการ หรือการดำเนินการใด ๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงสมาชิกนี้และคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ขอยินยอมโดย ไม่เห็นแก่ความยินยอมว่าจะมีการได้ยิน และกำหนดสาเหตุของการกระทำทั้งหมดเฉพาะในสหราชอาณาจักร การคัดค้านที่อาจได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งในปัจจุบัน หรือในภายหลังต้องมีการวางสถานที่ของข้อพิพาทใด ๆ ที่นำมาในสหราชอาณาจักร หรือการป้องกันความไม่สะดวก ใน การฟ้องร้องเพื่อรักษาข้อพิพาทดังกล่าว . คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับว่าการตัดสินในข้อพิพาทดังกล่าวอาจถูกบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ โดยการฟ้องร้องต่อคำพิพากษา หรือในลักษณะอื่นตามที่กฎหมายกำหนด แต่ละฝ่ายตกลงที่จะสละสิทธิในการพิจารณาโดยคณะลูกขุน แม้ว่า ClubBarter ได้มอบหมายให้สมาชิกกระทำการกับสมาชิกต่อผู้รับเก็บหนี้หรือหน่วยงานเก็บหนี้ใด ๆ ก็ตาม แต่การกระทำดังกล่าวอาจถูกส่งเข้ามาในเขตอำนาจศาล หรือภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลที่มีสถานที่ซึ่งสมาชิกอาศัยอยู่ หรือทำธุรกิจ หรือตั้งอยู่

6.6 การมอบหมาย สมาชิกไม่สามารถมอบสิทธิใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ClubBarter ซึ่งยินยอมให้ ClubBarter สามารถระงับการดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมในข้อตกลง หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาชิก และได้รับการอนุมัติโดย ClubBarter การใช้บริการจาก ClubBarter สามารถดัดแปลง และโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้ได้โดยไม่จำกัด เพียงสิทธิ  และกรรมสิทธิ์ในบัญชีลูกหนี้ของสมาชิก รวมทั้งเงินที่ได้จากการเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นยอดค้างชำระที่เรียกเก็บจากค่าธรรมเนียมเงินสด และยอดคงเหลือในสกุลเงินดิจิตอลของสมาชิก

6.7 ความสัมพันธ์ของคู่ภาคี วัตถุประสงค์ของข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้มีวัตถุประสงค์ หรือสร้างขึ้นโดยไม่มีข้อผูกมัด หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ร่วมกันนายจ้าง - นายจ้าง หรือแฟรนไชส์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้รับเหมาอิสระ และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงสมาชิกนี้ หรือในการใช้ Marketplace ของสมาชิก คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และพนักงานของ บริษัท จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการจ้างงานใด ๆ

6.8 เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตามภูมิภาค หรือประเทศที่แปล

   • VIA
  • adminLEAVE A COMMENT

..
..

Facebook Conversations

FOLLOW US

Please note items in Thailand will show in Thai and English Language.